Zum Titel springen

Spezialist / Spezialista da commerzi en detagl AFQ

Spezialists e spezialistas da commerzi en detagl lavuran en la vendita. Els cusseglian e servan la clientella en fatschentas da vendita u èn responsabels per l’acquisiziun, il deposit e l’administraziun da la rauba.

Lavurs

Spezialists e spezialistas da commerzi en detagl lavuran en differentas branschas dal commerzi en detagl. Els vendan per exempel vestgadira, victualias, products da giudiment, artitgels da sport u apparats electrics. Durant la furmaziun pon els tscherner in da dus roms d’accent: cussegliaziun u administraziun.

En la cussegliaziun lavuran spezialistas da commerzi en detagl cunzunt en la fatschenta da vendita. Ellas s’occupeschan dals giavischs da la clientella amicablamain e cumpetentamain e la gidan a tscherner ils products. Ultra da quai infurmeschan ellas davart las caracteristicas, la tgira e l’utilisaziun adequata dals artitgels. Suenter che la clientella è sa decidida per ina cumpra utiliseschan ellas la cassa e reglan a moda correcta il pajament cun daner contant u cun la carta da credit.

Spezialistas da commerzi en detagl enconuschan il sortiment da products e lur pretschs. Ellas enconuschan ils novs trends en il commerzi da detagl ed infurmeschan era la clientella davart quels. Cura ch’ellas survegnan ina reclamaziun davart in product procureschan ellas per ina soluziun che cuntenta tant ellas sezzas sco era la clientella.

Spezialistas da commerzi en detagl cun l’accent en l’administraziun lavuran cunzunt en il deposit ed en il biro. Ellas empostan ils artitgels tar las firmas da producziun u da furniziun. Suenter ch’ellas han retschavì la rauba la cumpareglian ellas cun las infurmaziuns sin las glistas da furniziun. Sche las indicaziuns correspundan, plazzeschan ellas la rauba en il deposit. Suenter s’infurmeschan ellas davart il pretsch da vendita ed etichetteschan ils products correctamain.

Spezialistas da commerzi en detagl rimnan infurmaziuns davart il pretsch, la clientella ed ils artitgels e fan propostas davart novs products per lur sortiment a lur superiurs. En la fatschenta da vendita fan ellas attenziun a la preschentaziun adequata dals products, per che la clientella haja gust d’als cumprar.

Spezialistas da commerzi en detagl surpiglian pensums impurtants en la logistica. Ellas planiseschan il transport da la rauba dal furnitur al manaschi ed al controlleschan cun agid dad apparats per registrar datas. Ellas èn era responsablas ch’ils artitgels sajan disponibels en ina quantitad suffizienta ed en il dretg mument.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 8-12-2004 (stan 1-1-2018)

Durada

3 onns

Accents

Tscherna en il 3. onn da furmaziun: cussegliaziun ubain administraziun

Furmaziun en la pratica

En ina fatschenta da vendita or d'ina da las 28 branschas da scolaziun ed examens. Accents da scolaziun en il manaschi: enconuschientschas dal manaschi, enconuschientschas dal sortiment, cussegliaziun, administraziun

Furmaziun en scola

1½ dis per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • tudestg
 • lingua estra
 • economia
 • societad
 • enconuschientschas dal commerzi en detagl
 • instrucziun da branscha generala

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "spezialist / spezialista da commerzi en detagl AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada, stgalim da scola mez u il pli aut
Pretensiuns
 • plaschair vi da la vendita e vi da la cussegliaziun
 • plaschair vi dal contact cun carstgauns
 • abilitad da communitgar
 • buna demananza
 • eloquenza a bucca ed a scrit
 • dun receptiv
 • talent d’organisar
 • flair per cifras
 • enconuschientschas da linguas estras
 • prontadad da servir
 • cumportament orientà a la clientella
 • interess vi da lavurs administrativas
 • plaschair vi da la lavur al computer

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas d’associaziuns da branscha, d’associaziuns professiunalas e da differents auters purschiders

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal: spezialist / spezialista da commerzi en detagl, spezialist / spezialista da cumpra da provediment, spezialist / spezialista per manar ina gruppa, spezialist / spezialista da marketing, spezialist / spezialista da vendita

Examen professiunal superiur (EPS)

manager / managera da commerzi en detagl cun attest federal, manader / manadra da cumpra da provediment cun attest federal, manader diplomà / manadra diplomada da marketing, manader diplomà / manadra diplomada da vendita, expert diplomà / experta diplomada da manar ina gruppa

Scola spezialisada superiura (SSS)

econom diplomà / economa diplomada SSS, manager da marketing diplomà / managera da marketing diplomada SSS

Scola auta spezialisada (SAS)

Bachelor of Science (SAS) en economia da manaschi

Cundiziuns da lavur

Spezialistas da commerzi en detagl lavuran en manaschis spezialisads, en interpresas affiliadas, en gronds negozis u tar distribuiders a l’engrossa. Ina midada da branscha è pussaivla suenter la furmaziun professiunala da basa. Ultra da quai existan diversas pussaivladads per la furmaziun supplementara en il commerzi en detagl u en il sectur mercantil. Il temp da lavur sa drizza a las uras d’avertura dal manaschi.

Ulteriuras infurmaziuns

Bildung Detailhandel Schweiz
Hotelgasse 1
Postfach
3001 Bern 7
Tel: 031 328 40 40
URL: www.bds-fcs.chberufsberatung.ch