Zum Titel springen

Montader / Montadra d’indrizs da sfradentar AFQ

Montadras e montaders d’indrizs da sfradentar èn responsabels per sistems da sfradentar, indrizs da climatisar u auters indrizs da sfradentar sco era per  indrizs da pumpa a chalur. Els installeschan ils indrizs cun tut ils conducts da bischen e las cumponentas correspundentas. Ultra da quai procuran els per la controlla, il mantegniment  e la reparatura dals indrizs. Els remplazzan u demonteschan las parts d'indrizs begls e dismettan ellas adattà al ambient.

Lavurs

Els exequeschan suandantas lavurs:

Preparaziun da la lavur
 • planisar l'andament da la lavur
 • pinar e segirar ils plazs da lavur
 • scriver rapports
Montascha
 • pinar conducts da bischen e las parts (cumponentas) correspundentas  e tagliar bischens d'arom ed atschal sche necessari
 • montar ils conducts da bischens e las cumponentas
 • colliar ils conducts da bischens e las cumponentas
 • controllar la colliaziun da las lingias electricas dal indriz tenor schema
 • examinar la resistenza a la cumpressiun e da l'isolaziun ermetica
 • svidar ils sistems da sfradentar ed emplenir els cun las substanzas necessarias
 • controllar las parts singulas ed endrizzar ils indrizs
 • manar tras la controlla da funcziun da l'indriz e protocollar la messa en funcziun
 • demontar e remplazzar vegls sistems da sfradentar tar la clientella sche necessari
 • dismetter conducts da bischens vegls, cumponentas isadas e substanzas da sfradentar adattà a l'ambient
lavurs finalas e currentas
 • enconuscher ed eliminar disturbis dal sistem da sfradentar
 • mantegnair sistems da sfradentar da la clientella
 • mantegnair mantegnair ils indrizs, il guaffens e las maschinas
 • dismetter ils ruments dal emballadi e dals plazzas e las substanzas da sfradentar adattà a l'ambient
 • enconuscher e resguardar las prescripziuns davart la segirezza da la lavur, la protecziun da la sanadad e la protecziun da l’ambient

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 4-11-2011

Durada

4 onns

Accents

 • indrizs da sfradentar per manaschis
 • indrizs da climatisaziun
 • indrizs da sfradentar per l'industria
 • indrizs da pumpa a chalur

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da la branscha d’indrizs da sfradentar, d’aria cundiziunada u da pumpas a chalur

Furmaziun en scola

1 di l'emna a la scola professiunala gibb a Berna

Roms professiunals

preparar e terminar lavurs, construir conducts da bischens e montar cumponentas; installar, regular e dismetter indrizs da sfradentar; demontar e dismetter indrizs da sfradentar

Curs ordaifer il manaschi

Introducziun, basa e profundaziun en la montascha, electrotecnica, gas liquid/substanzas da sfradentar inflammablas e basa da la hidraulica

Maturitad professiunala

Fitg bunas prestaziuns da scola permettan da frequentar la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "montader / montadra d’indrizs da sfradentar AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
 • bunas prestaziuns en matematica e fisica
Pretensiuns
 • inschign manual
 • enclegientscha pratica
 • enclegientscha tecnica
 • sanadad robusta e movibladad corporala
 • autonomia ed abilitad d’organisar
 • abilitad da lavurar en in team
 • interess da process fisicals

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da l'Uniun svizra per la frigotecnica SVK, da scolas professiunalas e spezialisadas sco er manaschis da furniziun da la branscha per la frigotecnica

Furmaziun da basa scursanida

en ina professiun parentada, p.ex. planisader d’indrizs da sfradentar AFQ

Examen professiunal (EP)

schefmontadra d’indrizs da sfradentar cun certificat professiunal federal, manader da project tecnica d’edifizis cun certificat professiunal federal, cussegliadra energetica edifizis cun certificat professiunal federal

Scola spezialisada superiura (SSS)

tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS tecnica d’edifizis

Scola auta spezialisada (SAS)

Bachelor of Science (SAS) en tecnica d’edifizis. Tut tenor scola auta spezialisada valan differentas cundiziuns d'admissiun.

Cundiziuns da lavur

Indrizs da sfradentar sa chattan en butias, mazlarias, pasternarias, restaurants , manaschis da l'industria, ospitals, labors da perscrutaziun, centers da calculaziun, patineras artifizialas ed en chasas d'abitar ed edifizis da mastergn. Montaders e montadras d’indrizs da sfradentar lavuran en in manaschi da la branscha d’indrizs da sfradentar. I sa tracta oravant tut da manaschis pitschens e mesauns cun ca. 10 collavuraturs. Ulteriuras plazzas porschan firmas industrialas e commerzialas, nua che montaders e montadras d’indrizs da sfradentar lavuran en il servetsch extern, en la vendita u sco disponents.

Ulteriuras infurmaziuns

Uniun svizra per la frigotecnica SVK
Secretariat
Eichistr. 1
6055 Alpnach Dorf
Tel: +41 41 670 30 45
URL: www.cooler-job.chberufsberatung.ch