?global_aria_skip_link_title?

Creader / Creadra da medias interactivas AFQ

Creaders e creadras da medias interactivas AFQ èn spezialists per la communicaziun moderna. Els sviluppan e realiseschan meds da communicaziun digitals ed interactivs. En emprima lingia ston quels esser simpels d'utilisar.

Lavurs

Creaders e creadras da medias interactivas preparan sin fundament dad in'incumbensa u dal basegn d’in client projects cun cuntegns interactivs e digitals. Els planiseschan paginas-web, apps, forums socials, raits socialas e preschentaziuns POS sco per exempel l'interfatscha d’utilisader d’automats da bigliets. En l’avegnir vegnan els er ad esser responsabels per medias digitalas che n’existan betg anc ozendi.

Durant sviluppar e realisar quests meds da communicaziun lavuran creaders da medias interactivas cun maletgs statics ed animads, cun infograficas sco era cun datotecas d’audio, da video e da 3D. Quests elements vegnan integrads en lur project, las funcziuns ed interacziuns vegnan determinadas e specifitgadas. Cun agid da tecnicas manualas e da la hardware e software correspundenta realiseschan creaders da medias interactivas il product tenor concept.

Els examineschan e publitgeschan ils meds da communicaziun interactivs e digitals, sco per exempel ina pagina-web u in'app, sin sistems da communicaziun digitals sco smartphones, tablets, computers, tailas grondas u sin auters moniturs.

Creaders da medias interactivas fan attenziun che lur products satisfan als basegns da las medias e dals utilisaders. Per l’ina resguardan els ils differents formats dals displays che mussan lur applicaziuns. Per l’autra guardan els che las utilisadras ed ils utilisaders pon nizzegiar lur sistems a moda simpla e facila.

En tut las fasas dal project – dal sboz fin a la realisaziun – sa barattan creaders da medias interactivas savens cun clients e collavuraturs: per definir il carnet da duairs, per organisar il team da project, per lavurar e discutar variantas sco era per evaluar ils resultats.

La professiun da creaders da medias interactivas pretenda ina gronda savida tecnica, però stat il furmar creativ en il center. Lieus da lavur pussaivels èn agenturas online ed agenturas da web, redacziuns da radio, da televisiun e redacziuns online sco er ateliers grafics u partiziuns da communicaziun da grondas interpresas.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 22-10-2013

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi che prenda emprendists

Furmaziun en scola

A la scola professiunala a Basilea, Berna, Son Gagl, Losanna u Lugano: 2 dis l'emna en igl 1. e 2. onn d’emprendissadi, 1 di l'emna en il 3. e 4. onn d’emprendissadi

Roms professiunals

 • preparar projects cun cuntegns digitals interactivs
 • sviluppar concepts per medias digitalas interactivas
 • crear il design per meds da communicaziun interactivs e digitals (incl. englais dal rom)
 • applitgar l'englais dal rom
 • Curs ordaifer il manaschi

  5 curs a 4 dis

  Maturitad professiunala

  Fitg bunas prestaziuns da scola permettan da frequentar la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

  Scola a temp cumplain

  Scolas a Friburg, Genevra, Losanna e La Chaux-de- Fonds e Lugano porschan la furmaziun da basa sco scola a temp cumplain.

  Diplom

  Attestat federal da qualificaziun "creader / creadra da medias interactivas AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada, per regla stgalim superiur
Pretensiuns
 • sentiment per furmas e colurs
 • buna imaginaziun spaziala
 • encletga tecnica
 • flexibladad intellectuala
 • bun dun da communicaziun e bunas enconuschientschas da linguas
 • buna savida generala
 • abilitad da lavurar en in team
 • test da qualificaziun: I vegn examinà la chapientscha da leger, grammatica tudestga e franzosa, quints a chau ed a scrit, geometria, il pensar logic sco era la cumpetenza da memorisar. Sch’il test vegn fatg cun success, vegn surdà in certificat. Uschia èsi pussaivel da s’annunziar per in fufragnadi. I vegn cusseglià d’agiuntar quest certificat als documents d’annunzia.
 • Test da qualificaziun:
  Fin ch’il test per creaders da medias interactivas è disponibel, vegn recumandà als interessents d’absolver il test da classificaziun per poligrafs.

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas professiunalas, scolas d’art sco era d’organisaziuns dal mund da lavur.

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: p.ex. tipograf / tipografa per la communicaziun visuala

Examen professiunal superiur (EPS)

p.ex. manager / managera da publicaziun cun diplom federal u designer da grafica diplomà / designra da grafica diplomada

Scola spezialisada superiura (SSS)

creader grafic / creadra grafica dipl. SSS design da communicaziun

Scola auta spezialisada (SAS)

studis dal champ da design, p.ex. Bachelor of Arts (SAS) en communicaziun visuala

Cundiziuns da lavur

Creaders da medias interactivas lavuran en agenturas online ed agenturas da web, redacziuns da radio, da televisiun e redacziuns online, ateliers grafics u partiziuns da communicaziun da grondas interpresas.

Ulteriuras infurmaziuns

SIMD Swiss Interactive Media Design
Speichergasse 35
Chascha postala 678
3000 Berna 7
Tel: 058 225 55 66
URL: www.simd.ch

Scola d'art applitgà Basilea
4005 Basilea
Tel: 061 695 67 70
URL: www.sfgbasel.ch

Scola d'art applitgà Berna e Bienna
3013 Berna
Tel: 031 337 03 37
URL: www.sfgb-b.ch

Scola d'art applitgà Son Gagl
9012 Son Gagl
Tel: 058 228 26 79
URL: www.gbssg.chberufsberatung.ch