Zum Titel springen

Constructur / Constructura da fatschadas AFQ

Constructurs e constructuras da fatschadas procuran per ina cumparsa estetica ed attractiva d’in edifizi. Els cuvran fatschadas cun materials sco fibrocement, lain, metal, crap natiral u vaider. Davant quels materials monteschan els construcziuns subordinadas ed isolaziuns termicas.

Lavurs

Cun lur lavur protegian constructurs da fatschadas ils edifizis cunter l’umiditad, la chalur ed il fraid. Per quest intent lavuran els cun differents materials: fibrocement e lain, cheramica e metal sco era crap natiral e vaider.

Las preparaziuns ed ils scleriments avant la construcziun da fatschadas èn fitg impurtants. Sin basa da plans calculeschan constructuras da fatschadas il material duvrà e preparan ils meds auxiliars. Ellas endrizzan il plazzal ed organiseschan ils process da lavur.

Constructurs da fatschadas creeschan ina construcziun subordinada or d’aluminium, atschal, lain u fibra da vaider. Sin quella monteschan els l’isolaziun termica cun agid dal sistem da fixaziun adequat. Els monteschan era isolaziuns cunter la canera, protecziuns cunter incendis e moduls solars. Tar tut quai resguardan els las prescripziuns valaivlas ed observan las instrucziuns.

Constructuras da fatschadas exequeschan las cuvridas cun plattas planivas e profiladas, squamadas u smatgadas. Ellas enconuschan ils materials duvrads e san cura che tge material vegn utilisà.

Constructurs da fatschadas èn era responsabels per sanaziuns d’edifizis vegls. Cun meglras isolaziuns termicas gidan els da spargnar custs da stgaudament.

Constructuras da fatschadas lavuran sin puntanadas. Ellas enconuschan ils privels dal plazzal e resguardan adina las prescripziuns davart la segirezza da la lavur e la prevenziun d’accidents.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 21-10-2016 (versiun dal 1-1-2018)

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da la branscha da paraids e mirs exteriurs d’edifizis

Furmaziun en scola

Curs da bloc a las scolas professiunalas ad Uzwil/SG e a Les Paccots/FR

Roms professiunals

 • prescripziuns e mesiras davart la segirezza da lavur e la protecziun da la sanadad e da l’ambient
 • installaziun da stresas e sistems vi da paraids e mirs exteriurs
 • planisaziun e preparaziun da las lavurs da construcziun da fatschadas
 • tschentar, montar e mantegnair ils sistems da construcziun da fatschadas
 • Curs ordaifer il manaschi

  Emprender ed exercitar en la pratica las basas professiunalas

  Maturitad professiunala

  Cun fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

  Diplom

  Attestat federal da qualificaziun "constructur / constructura da fatschadas AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • temp da scola obligatoric terminà cun pretensiuns mesaunas u autas
Pretensiuns
 • inschign manual
 • chapientscha pratica
 • chapientscha tecnica
 • imaginaziun dal spazi
 • senza sturnizi
 • abilitad da lavurar en in team
 • plaschair da la lavur en il liber

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas spezialisadas e scolas professiunalas, da l’uniun Polybau sco era da manaschis da la branscha da paraids e mirs exteriurs d’edifizis

Furmaziun da basa scursanida

emprendissadi supplementar d’in onn sco isolatur / isolatura AFQ, sco cuvratetgs AFQ u sco constructur / constructura da puntanadas AFQ
emprendissadi supplementar da dus onns sco montader / montadra da storas AFQ u sco toler / tolera AFQ

Examen professiunal (EP)

cun diplom federal: manader / manadra da construcziun da paraids e mirs exteriurs, cussegliader energetic / cussegliadra energetica d'edifizis u manader / manadra da project en montascha solara

Examen professiunal superiur (EPS)

maister / maistra en policonstrucziun

Scola spezialisada superiura (SSS)

studis en champs parentads, p. ex. tecnicist / tecnicista dipl. SSS surveglianza da construcziun

Scola auta spezialisada (SAS)

studis en champs parentads, p. ex. Bachelor of Science SAS en inschigneria da construcziun (direcziun paraids e mirs exteriurs d'edifizis) a la Scola auta Lucerna

Cundiziuns da lavur

Constructurs e constructuras da fatschadas lavuran en manaschis da la branscha da las paraids e dals mirs exteriurs d'edifizis u en interpresas da construcziun cun ina partiziun da fatschadas. Quai èn per gronda part manaschis pitschens u mesauns. Cuvratetgs pon era lavurar en manaschis industrials che fabritgeschan products per paraids e mirs exteriurs d'edifizis.

La branscha da paraids e mirs exteriurs gioga ina impurtanta rolla per la strategia d'energia da la Confederaziun. Tar la construcziun u sanaziun d'edifizis contribuescha ella per exempel che quels vegnan pli effizients areguard l'energia. Per persunas dil fatg èn las perspectivas professiunals bunas.

Ulteriuras infurmaziuns

Uniun Polybau
Lindenstr. 4
Chascha postala
9240 Uzwil
Tel: +41 71 955 70 41
URL: www.polybau.ch

berufsberatung.ch