?global_aria_skip_link_title?

Assistent / Assistenta da pratica da medi AFQ

Assistents ed assistentas da pratica da medi lavuran en praticas da medi. Els s’occupeschan da pazients e pazientas, exequeschan lavurs administrativas, fan examinaziuns da labor e radiografias ed assistan durant intervenziuns dal medi.

Lavurs

Assistents ed assistentas da pratica da medi han pensums variants. Sco assistenza dal medi retschaivan els telefons e fixeschan termins. Els beneventeschan pazients, registreschan e documenteschan tut las infurmaziuns necessarias e las transmettan. Els percorschan cas d’urgenza immediat e reageschan adattà a la situaziun. Els tgiran, calman e surveglian ils pazients, als infurmeschan davart il proceder vegnint ed als preparan per il tractament. Els steriliseschan e preparan ils instruments ed apparats necessaris. En cas da basegn assistan els al medi.

Per distgargiar ils medis exequeschan assistentas da pratica da medi lavurs terapeuticas e diagnosticas: Sin prescripziun dals medis mettan ellas si faschadiras, dattan injecziuns e prendan sang. Ellas mainan tras independentamain differents tests sco tests da respiraziun u da la pel, mesiraziuns da la pressiun dal sang e registraziuns da l’activitad dal cor (ECG).

In ulteriur sectur da lavur è il labor, nua ch’ellas examineschan provas da sang e provas d’urin. Ellas dumbran e differenzieschan cellas da sang, tschertgan sporas da bulieus, identifitgeschan bacterias euv. Per analisar las provas han ellas a disposiziun chemicalias, microscops ed ulteriurs apparats. Ultra da quai san assistentas da pratica da medi utilisar ils apparats da radiografia. Ellas fan diever dals utensils e sviluppeschan ils maletgs independentamain. Tar tut quai resguardan ellas strictamain las prescripziuns davart l’igiena, la segirezza e la sanadad sco era las prescripziuns davart la protecziun da l’ambient.

Assistentas da pratica da medi èn responsablas per l’entira administraziun e procuran uschia che la pratica funcziunia senza problems. Ellas surpiglian la correspundenza e l’organisaziun dal manaschi. Ellas administreschan ils rapports medicals cun tut las datas dals pazients e da las assicuranzas, transcrivan brevs e protocols giu da l’apparat da dictar e s’occupeschan da la contabilitad. Plinavant empostan ed administreschan ellas il material da diever ed ils medicaments.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 15-3-2018 cun midadas dals 21-05-2019

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En ina pratica da medi

Furmaziun en scola

A la scola professiunala; 1 fin 2 ½  dis en il 1. onn d’emprendissadi, 1 di en il 2. e 3. onn d’emprendissadi

Roms professiunals

 • Organisar ed administrar la pratica medicinala
 • Assister durant l'ura dad audienza ed exequir  lavurs diagnosticas
 • Exequir lavurs da labor e giuditgar parameters da labor
 • Exequir diagnostica dal maletg  e dar ses parairi davart la qualitad dil tal
 • Exequir lavurs terapeuticas

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Scolas privatas

Purschidas sin agens custs en ils chantuns S. Gagl, Turitg e Vad

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "assistent / assistenta da pratica da medi AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada, per ordinari stgalim superiur
 • bunas prestaziuns en biologia, chemia e fisica
Pretensiuns
 • interess per connexs da las scien-zas natiralas e tecnicas
 • plaschair vi dal contact cun carst-gauns
 • empatia
 • abilitad da supportar squitsch
 • abilitad da lavurar en ina gruppa
 • plaschair vi da linguas estras e vi da lavurs administrativas
 • talent d’organisar
 • senn per lavurs praticas
 • senn per igiena e schubradad
 • senn da responsabladad, fidadadad e moda da lavur exacta
 • naginas allergias sin medicaments e soluziuns chemicas
 • discreziun medicala

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas d’associaziuns professiunalas e da scolas professiunalas

Examen professiunal (EP)

coordinatur / coordinatura da pratica da medi en la direcziun clinica u directiva cun certificat professiunal federal, spezialist / spezialista per assicuranzas cun certificat professiunal federal u spezialist / spezialista d’ospitals cun certificat professiunal federal

Examen professiunal superiur (EPS)

p.ex. expert diplomà / experta diplomada d’assicuranzas, expert diplomà / experta diplomada d’ospitals

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. spezialist da tgira diplomà / spezialista da tgira diplomada SSS, spezialist per radiologia medicinal-tecnica diplomà / spezialista per radiologia medicinal-tecnica diplomada SSS, analiticher biomedicinal diplomà / analiticra biomedicinala diplomada SSS, spezialist d’activaziun diplomà / spezialista d’activaziun diplomada SSS

Scola auta spezialisada (SAS)

p.ex. Bachelor of Science (SAS) en tgira, ergoterapia e fisioterapia

Cundiziuns da lavur

Assistentas da pratica da medi lavuran en praticas da medi u en praticas communablas. En cas d’urgenza ston ellas esser flexiblas e far sururas. Savens existan reglas da cumpensar, per exempel durant l’absenza dals medis.

Ulteriuras infurmaziuns

SVA Schweiz. Verband Medizinischer Praxis-Assistentinnen
Monbijoustr. 35
Postfach 6432
3001 Bern
Tel: 031 380 54 54
URL: www.sva.ch

Revista professiunala:
"PraxisArena"berufsberatung.ch