?global_aria_skip_link_title?

Start myBerufswahl

Interessen und Stärken - Schritt 1: Ich lerne meine Interessen und Stärken kennen

Berufe und Ausbildungen - Schritt 2: Ich lerne die Berufs- und Ausbildungswelt kennen

Stärken und Anforderungen - Schritt 3: Ich vergleiche meine Stärken mit den Anforderungen der Berufe und Ausbildungen, die mich interessieren

Schnuppern - Schritt 4: Ich schaue mir die interessanten Berufe genauer an

Überprüfen und entscheiden - Schritt 5: Ich überprüfe die möglichen Berufe oder Schulen und entscheide mich

Lehrstelle finden – Schule anmelden - Schritt 6: Ich setze meine Entscheidung um, suche eine Lehrstelle oder melde mich bei einer Schule an

Vorbereiten auf die Zukunft - Schritt 7: Ich bereite mich auf die Lehre oder die Mittelschule vor oder ich kläre ein Brückenangebot ab

Arbeitsmappe - Deine Ergebnisse

Einen Moment bitte...

myBerufswahl wird geladen.

Abgemeldet

Ihre Login-Session ist abgelaufen. Sie werden auf die Startseite weitergeleitet. Bitte melden Sie sich erneut an, um Ihr Login fortzusetzen.

Reciclatur / Reciclatura AFQ

Cun agid da maschinas e guaffens elavuran reciclaturas e reciclaturs rument a materia da valur. Els assorteschan, deponan e chargian il material per la reutilisaziun. Products secundars dismettan els a moda ecologicamain gista.

Lavurs

Reciclaturas e reciclaturs lavuran en manaschis da recicladi. Els rimnan material che vegn bittà davent, uschenumnada materia da valur, e reutiliseschan quel. Tar questa materia da valur tutgan per exempel rauba bloccanta, electronica veglia, cabels, palpiri, chartun, battarias, ieli vegl, materia sintetica, rument da demoliziun, metal vegl, fier vegl, e.u.v. Questas materias da valur vegnan u furnidas u ch'il manaschi da recicladi va per ellas u ch'interpresas e persunas privatas portan ellas.

Cura ch'ils reciclaturs han prendì encunter la materia da valur decidan els, nua ch'il material vegn deponì temporarmain. Cun plunaders, chavaterras e cranas mettan els il material en il dretg cumpartiment dal deposit. Il pais e la sort material noteschan els sin ils documents da furniziun e sin scrittiras accumpagnantas.

Reciclaturs assorteschan il material tenor differents criteris: metals d'arom, da fier u metals senza fier, palpiri ligninus u palpiri resistent al bletsch, e.u.v. Sch'i fa da basegn, nettegian els il material. Els elavuran il material uschia ch'el po vegnir reutilisà uschè bleras giadas sco pussaivel. Els san tge substanzas nuschaivlas che pericliteschan l'ambient e co dismetter ellas. Quels products laterals assorteschan els e dismettan a moda ecologicamain gista. Els exequeschan era simplas lavurs da mantegniment da las maschinas e dals indrizs.

Per che la materia da valur possia vegnir reutilisada en manaschis spezialisads per novs products, manizzan reciclaturs tocca grossa e greva. Latiers dovran els differents guaffens e maschinas: rudellas da tagliar, apparats da tagliar idraulics, tagliaders a flomma da plasma ed in indriz da manizzar. Uschia resultan tocca pitschna, l'uschenumnà granulat. Il granulat vegn zavrà en material duvrabel e nunduvrabel cun schumbers a cul, magnets u turborotors. Suenter l'elavuraziun vegn il material chargià a moda segira.

Lavurar en in ambient canerus è ristgant. Reciclaturs resguardan perquai precis las prescripziuns per la segirezza da lavur e la protecziun da la sanadad. Lur lavur è da gronda valita, perquai ch'ella gida a spargnar resursas sco per exempel ieli u differents metals.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 20-10-2010

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da recicladi

Furmaziun en scola

A la scola professiunala a Horgen ZH: 1 di l'emna (1. Semester) / 2 dis l'emna (2. semester) / 1 di l'emna (2. e 3. onn d'emprendissadi)

Roms professiunals

 • reciclar materia da valur
 • concepir l'organisaziun da manaschi e segirar la qualitad
 • mantegnair materia da valur e proteger l'ambient
 • garantir la segirezza da lavur e da la sanadad

Curs ordaifer il manaschi

Davart differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "reciclatur / reciclatura AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
Pretensiuns
 • interess per l'ambient
 • plaschair da maschinas
 • chapientscha pratica
 • moda da lavurar exacta
 • conscienza da servetschs
 • senza sturnizi
 • plaschair da lavurar sut tschiel avert e resistent a l'aura
 • sanadad robusta

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas spezialisadas, da l'Institut svizzer da scolaziun per la protecziun da la natira e da l'ambient (sanu future learning ag) e da l'Associaziun recicladi d'atschal, da metal e da palpiri (VSMR)

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: spezialist /spezialista da logistica, logisticher / logisticra, cussegliader / cussegliadra per l'ambient, spezialist / spezialista per natira ed ambient

Examen professiunal superiur (EPS)

schef diplomà / scheffa diplomada da la logistica, manager diplomà / managera diplomada Supply Chain, logisticher diplomà/ logisticra diplomada

Scola spezialisada superiura (SSS)

tecnicist / tecnicista dipl. SSS process d'interpresas approfundaziun logistica

Scola auta spezialisada (SAS)

Bachelor of Science (SAS) en inschigneria da l'ambient, Bachelor of Science (SAS) en tecnica d'energia e da l'ambient

Cundiziuns da lavur

Reciclaturs lavuran en interpresas da recicladi resp. da dismessa ed en deposits da dismessas da vischnancas. Per regla lavuran els en hallas sut tetg u sut tschiel avert. Mintgatant lavuran els per interpresas da dismessa externas u èn da viadi per demontaschas.

La branscha da questas uschenumnadas professiuns cleantech è empermettenta ed ha in grond potenzial da crescher. Reciclaturs han bunas schanzas sin il martgà da lavur. En la branscha da recicladi datti bleras occasiuns da far carriera, saja quai sco manader da gruppa u manader local. En manaschis industrials e manaschis da mastergnants gronds èn els spezialists tschertgads. Ulteriurs champs da lavur èn manaschis da stgomi da martganzia, nua che reciclaturs pon lavurar en il deposit u en la logistica.

Ulteriuras infurmaziuns

Recicladi Furmaziun Svizra
R-Suisse
Chascha postala 175
8401 Winterthur
Tel: 044 211 44 55
URL: www.r-suisse.ch

Revista professiunala:
"Recycling Magazin"berufsberatung.ch