?global_aria_skip_link_title?

Shembuj të karrierës: Sistemi dual i arsimit dhe depërtueshmëria

Me një zanat në xhep të studiosh në një shkollë të lartë? Apo të krijosh një ndërmarrje tënden? Apo të mësosh shegërtë vet? Sistemi arsimor zviceran ofron mundësi të ndryshme për ngritje të mëtejshme.

Sistemi dual i arsimit dhe depërtueshmëria

Për dallim nga sistemet e tjera arsimore, të rinjtë në Zvicër janë të detyruar që më së voni pas përfundimit të nivelit sekondar I të vendosin nëse  duan të ndjekin rrugën e shkollimit ose të synojnë të bëjnë karrierë përmes arsimimit profesional.

Mirëpo, gjithmonë është e mundshme të kalohet nga arsimimi profesional në atë shkollor dhe anasjelltas. Si parim themelor vlen: çdo përfundim i një arsimimi ofron mundësi kyçjeje për një arsimim tjetër.

Që të mund të keni një pamje të mundësive të sistemit arsimor dual të Zvicrës, këtu  gjeni një përzgjedhje të shembujve të karrierës (me ngjyrë të kaltërt, gjermanisht) nga fushat e ndryshme.

Banka dhe sigurime

Firmeninhaber
Firmeninhaber
Firmeninhaber
Firmeninhaber

Firmeninhaber

Leiterin interner Revisionsdienst
Leiterin interner Revisionsdienst
Leiterin interner Revisionsdienst
Leiterin interner Revisionsdienst

Leiterin interner Revisionsdienst

Ndërtimtari

Bauingenieurin
Bauingenieurin
Bauingenieurin
Bauingenieurin

Bauingenieurin

Bauführer
Bauführer
Bauführer
Bauführer

Bauführer

Këshillime, përkujdesje, terapi

Leiterin Sozialdienst
Leiterin Sozialdienst
Leiterin Sozialdienst
Leiterin Sozialdienst

Leiterin Sozialdienst

Praxisausbildner Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Praxisausbildner Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Praxisausbildner Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Praxisausbildner Sozialarbeit und Sozialpädagogik

Praxisausbildner Sozialarbeit und Sozialpädagogik

Arsim dhe mësimdhënie

Leiterin Fachstelle Elternbildung
Leiterin Fachstelle Elternbildung
Leiterin Fachstelle Elternbildung
Leiterin Fachstelle Elternbildung

Leiterin Fachstelle Elternbildung

Lehrperson für integrierte Förderung
Lehrperson für integrierte Förderung
Lehrperson für integrierte Förderung
Lehrperson für integrierte Förderung

Lehrperson für integrierte Förderung

Kimi, lëndë plastike, letër

Laborantin
Laborantin
Laborantin
Laborantin

Laborantin

LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research

LabHead Process Research

Elektroteknikë

Entwicklungsingenieur
Entwicklungsingenieur
Entwicklungsingenieur
Entwicklungsingenieur

Entwicklungsingenieur

Leiter Berufsbildung
Leiter Berufsbildung
Leiter Berufsbildung
Leiter Berufsbildung

Leiter Berufsbildung

Furnizim me energji elektrike, instalime elektrike

Projektleiter
Projektleiter
Projektleiter
Projektleiter

Projektleiter

Fachspezialistin Dokumentation
Fachspezialistin Dokumentation
Fachspezialistin Dokumentation
Fachspezialistin Dokumentation

Fachspezialistin Dokumentation

Eksport-logjistikë

Head of Material Management
Head of Material Management
Head of Material Management
Head of Material Management

Head of Material Management

Ekonomia e pyjeve

Revierförster
Revierförster
Revierförster
Revierförster

Revierförster

Regionalforstingenieur
Regionalforstingenieur
Regionalforstingenieur
Regionalforstingenieur

Regionalforstingenieur

Kopshtari

Geschäftsinhaber
Geschäftsinhaber
Geschäftsinhaber
Geschäftsinhaber

Geschäftsinhaber

Geschäftsinhaberin
Geschäftsinhaberin
Geschäftsinhaberin
Geschäftsinhaberin

Geschäftsinhaberin

Gastronomi/ekonomi familjare

Bereichsleiterin
Bereichsleiterin
Bereichsleiterin
Bereichsleiterin

Bereichsleiterin

Chef Bereitstellung
Chef Bereitstellung
Chef Bereitstellung
Chef Bereitstellung

Chef Bereitstellung

Front Office Managerin
Front Office Managerin
Front Office Managerin
Front Office Managerin

Front Office Managerin

Hotelmanager
Hotelmanager
Hotelmanager
Hotelmanager

Hotelmanager

Shëndetësi/kujdes

Beraterin Schlafapnoe
Beraterin Schlafapnoe
Beraterin Schlafapnoe
Beraterin Schlafapnoe

Beraterin Schlafapnoe

Dozent HF Gesundheit
Dozent HF Gesundheit
Dozent HF Gesundheit
Dozent HF Gesundheit

Dozent HF Gesundheit

Geschäftsinhaberin Zahntechniklabor
Geschäftsinhaberin Zahntechniklabor
Geschäftsinhaberin Zahntechniklabor
Geschäftsinhaberin Zahntechniklabor

Geschäftsinhaberin Zahntechniklabor

Rettungssanitäterin
Rettungssanitäterin
Rettungssanitäterin
Rettungssanitäterin

Rettungssanitäterin

Tregti, shitje

Einkaufsleiterin
Einkaufsleiterin
Einkaufsleiterin
Einkaufsleiterin

Einkaufsleiterin

Filialleiter
Filialleiter
Filialleiter
Filialleiter

Filialleiter

Stv. Verkaufsleiterin
Stv. Verkaufsleiterin
Stv. Verkaufsleiterin
Stv. Verkaufsleiterin

Stv. Verkaufsleiterin

Informatikë dhe mediamatikë

Leiter Technik
Leiter Technik
Leiter Technik
Leiter Technik

Leiter Technik

Leiter Wartungsteam neue Technologien
Leiter Wartungsteam neue Technologien
Leiter Wartungsteam neue Technologien
Leiter Wartungsteam neue Technologien

Leiter Wartungsteam neue Technologien

Makineri-metale

Leiter Marktdivision
Leiter Marktdivision
Leiter Marktdivision
Leiter Marktdivision

Leiter Marktdivision

Projektleiterin
Projektleiterin
Projektleiterin
Projektleiterin

Projektleiterin

Leiter Produktionslogistik
Leiter Produktionslogistik
Leiter Produktionslogistik
Leiter Produktionslogistik

Leiter Produktionslogistik

Media dhe Informim

Fachreferentin Kinder- und Jugendmedien
Fachreferentin Kinder- und Jugendmedien
Fachreferentin Kinder- und Jugendmedien
Fachreferentin Kinder- und Jugendmedien

Fachreferentin Kinder- und Jugendmedien

Verlagsleiter
Verlagsleiter
Verlagsleiter
Verlagsleiter

Verlagsleiter

Archivar
Archivar
Archivar
Archivar

Archivar

Geschäftsführerin
Geschäftsführerin
Geschäftsführerin
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin

Zeitungsredaktor
Zeitungsredaktor
Zeitungsredaktor
Zeitungsredaktor

Zeitungsredaktor

Ushqim

Lebensmittelingenieurin
Lebensmittelingenieurin
Lebensmittelingenieurin
Lebensmittelingenieurin

Lebensmittelingenieurin

Abteilungsleiter Verpackung
Abteilungsleiter Verpackung
Abteilungsleiter Verpackung
Abteilungsleiter Verpackung

Abteilungsleiter Verpackung

Prozess Engineer
Prozess Engineer
Prozess Engineer
Prozess Engineer

Prozess Engineer

Produktionsleiter Confiserie
Produktionsleiter Confiserie
Produktionsleiter Confiserie
Produktionsleiter Confiserie

Produktionsleiter Confiserie

Betriebsleiter
Betriebsleiter
Betriebsleiter
Betriebsleiter

Betriebsleiter

Komunikimi vizual

Senior Designerin
Senior Designerin
Senior Designerin
Senior Designerin

Senior Designerin

Geschäftleitungsmitglied
Geschäftleitungsmitglied
Geschäftleitungsmitglied
Geschäftleitungsmitglied

Geschäftleitungsmitgliedberufsberatung.ch